Werkwijze

Voor therapie

  1. U haalt een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan. Dit kunt u halen bij uw huisarts of bij een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, ...)
  2. Logopedisch onderzoek: Tijdens een kennismakingsmakingsgesprek wordt informatie verzameld over de cliënt en de problematiek. Hierna wordt de cliënt getest met een/meerdere logopedische test(s).
    Van deze intake en testing wordt een verslag gemaakt (een logopedisch aanvangsbilan).
  3. Met dit bilan kunt u naar een geneesheer-specialist gaan. Deze schrijft op basis van het bilan een voorschrift voor logopedische therapie.
    Dit voorschrift is meestal voor één jaar. Bij de meeste stoornissen kunt u na één jaar therapie nog een verlenging krijgen voor een tweede jaar.
  4. De logopedist verzamelt alle nodige documenten voor de terugbetaling van de logopedische therapie en stuurt dit op naar uw ziekenfonds.

Opgelet!

Er zijn twee mogelijkheden voor terugbetaling:
  1. Terugbetaling via RIZIV: Voor de meeste stoornissen komt het RIZIV tussen. Er zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden; zo moet de persoon zeer zwak scoren op meerdere testen, bij sommige categorieën (bv. leerstoornissen) is er een leeftijdsgrens, ...
  2. Terugbetaling via aanvullende verzekering: voor sommige stoornissen (bv. fonetische articulatiestoornissen) komt het RIZIV niet tussen. Ook indien je niet in aanmerking komt voor RIZIV (bv. de scores zijn net te hoog) of de sessies binnen RIZIV zijn reeds opgebruikt, kan je beroep doen op de aanvullende verzekering. Dit verschilt per mutualiteit. Vraag dit dus zeker na bij uw mutualiteit; hoeveel sessies komt de mutualiteit tussenbeide en hoeveel betaalt ze terug per sessie?

Therapie

De logopedische therapie gaat meestal door op wekelijkse basis. Meestal aan de frequentie van 2x 30 minuten of 1x 60 minuten (vanaf 10 jaar). Afhankelijk van (de ernst van) de stoornis wordt er per cliënt gekeken wat het beste is. Soms kan dit ook tweewekelijks of maandelijks zijn.
De therapie vindt meestal plaats in de praktijk. In sommige gevallen kom ik ook op school of aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in de regio Herent en Leuven. Binnen één kilometer rond de praktijk wordt er geen kilometervergoeding aangerekend. Indien uw woning verder ligt dan één kilometer, wordt er een kilometervergoeding aangerekend van € 0,35 per kilometer.